ჯადოსნური ქისა
რა არის ეს?
`ჯადოსნური ქისა~ `პალიტრა მედიის~ ახალი პროექტია, რომელიც გაძლევთ საშუალებას შეიძინოთ სხვადასხვა პროდუქცია გასაყიდ ფასზე გაცილებით იაფად.
როგორ?
`ჯადოსნური ქისა~ გულისხმობს `ლურჯი მონეტების~ მოგროვებას და მათ გამოყენებას ლარის ნაცვლად სხვადასხვა მაღაზიასა და დაწესებულებებში.
როდის?
`ჯადოსნური ქისა~ ჯადოსნური თარიღით დაიწყო. - 11.11.11 (2011წლის 11 ნოემბერს) – 11 საათსა და 11 წუთიდან `ლურჯი მონეტები~ ძალაშია!
სად ვიშოვოთ ლურჯი მონეტები?
`ლურჯი მონეტები~ უფასოდ შეგიძლიათ მიიღოთ გაზეთ `კვირის პალიტრის”, ასევე გაზეთ `ყველა სიახლის~ ყოველ ნომერში. ბოლო გვერდზე დაიბეჭდება კუპონები `ლურჯი მონეტების~ გამოსახულებით. ამოჭერით ისინი, მოაგროვეთ და
გამოიყენეთ სასურველი ნივთის შესაძენად.
რა კურსი აქვს ერთ მონეტას ლართან?
1 `ლურჯი მონეტა~ შეიძლება უდრიდეს 1 ლარსაც, 5 ლარსაც, 10 ლარსაც და ნებისმიერ სხვა რაოდენობას, ეს დამოკიდებულია ამ პროექტში მონაწილე თითოეული კომპანიის გადაწყვეტილებაზე. მაგალითად, თუ რომელიმე კომპანიის მაღაზიებში 1 `ლურჯი მონეტა~ 10 ლარს უდრის, 1 `ლურჯი მონეტით,~ 10 ლარს ზოგავთ, 2-ით 20-ს და ა.შ, ხოლო სხვა კომპანიის მაღაზიაში შეიძლება იმავე მონეტას სულ სხვა კურსი ჰქონდეს და სულაც პროდუქციის ფასის გარკვეულ პროცენტს უდრიდეს. გაზეთში `ლურჯი მონეტის~ კუპონის გვერდით აღნიშნულია კურსი, თუ რას უდრის 1 `ლურჯი მონეტა~ ამა თუ იმ მაღაზიაში.
რა მაქსიმალური ფასდაკლება შეიძლება მივიღო?
ესეც დამოკიდებულია პროექტში მონაწილე კომპანიების გა ვეტილებაზე – თუ ერთგან `ლურჯი მონეტებით~ შეიძლება საფასურის მაქსიმუმ 10%-ის გადახდა, სხვაგან ეს შეიძლება 20%, 50% ან სულაც მეტი იყოს! სხვადასხვა მაღაზიაში მაქსიმალური ფასდაკლების ოდენობა (ანუ ფასის რა ნაწილის გადახდა შეიძლება `ლურჯი მონეტებით~) წინასწარ აღნიშნულია გაზეთში, `ლურჯმონეტიანი~ კუპონის გვერდით.
რამდენ ხანს აქვს მოქმედების ვადა `ლურჯ მონეტას~?
პირველი სერიის `ლურჯი მონეტა~ ძალაშია 2012 წლის 1-ელ თებერვლამდე, ანუ 01.02.2012-მდე ის აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ, რადგან შემდეგ ახალი სერიის მონეტები გამოვა და ძველი ძალას დაკარგავს.
რისი შეძენა შეიძლება `ლურჯი მონეტებით~?
პროდუქციის ჩამონათვალი, რომლის შეძენაც `ლურჯი მონეტებით~ შეგიძლიათ, ყოველთვიურად განახლდება და `კვირის პალიტრასა~ და `ყველა სიახლეში~ გამოქვეყნდება. ეს ჩამონათვალი შეეხება სხვადასხვა მაღაზიას, პროდუქციასა და მომსახურებას. ვთქვათ, ნოემბერში `ბიბლუსის~ წიგნის მაღაზიებში `ლურჯი მონეტა~ `ჭრის~ `დიდი მხატვრების~ სერიის ნებისმიერ წიგნზე. დეკემბერში შეთავაზება შეიცვლება და ახლა წიგნების სხვა სერია ან სერიები იქნება ჩამონათვალში. თუ დავუშვათ, რაიმე მიზეზით არ გსურთ `დიდი მხატვრების~ სერიიდან წიგნების შეძენა, თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ მოგროვილი მონეტები დეკემბრის ან იანვრის თვისთვის და დაელოდოთ სხვა შეთავაზებას.
როგორ გამოვიყენო `ლურჯი მონეტა~?
მაგალითი: მაღაზიაში, რომელიც მონაწილეობს `ჯადოსნური ქისის~ პროექტში, ირჩევთ სასურველ ნივთს – პირობითად `უთოს~ (იმ ჩამონათვალიდან, რომელზეც იმ თვეში `ჭრის~ `ლურჯი მონეტა~).
დავუშვათ, `უთო~ ღირს 50 ლარი და ამ მაღაზიაში ერთი `ლურჯი მონეტა~ უდრის 5 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ფასდაკლება, რომელიც შეიძლება მიიღოთ `ლურჯი მონეტით~, არის 50%, თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ მხოლოდ 25 ლარი, დაუმატოთ 5 `ლურჯი მონეტა~ და სასურველი `უთო~ თქვენია! თქვენ 25 ლარი დაზოგეთ! შემდეგ, როდესაც კიდევ მოაგროვებთ `ლურჯ მონეტებს,~ ახლა სხვა რამეში დახარჯავთ!
”პალიტრა მედიამ” ახალი პროექტი დაიწყო -
”ჯადოსნური ქისა” - ”ლურჯი მონეტებით”

რა არის ეს?
”ჯადოსნური ქისა” ”პალიტრა მედიის” ახალი პროექტია, რომელიც გაძლევთ საშუალებას შეიძინოთ სხვადასხვა პროდუქცია გასაყიდ ფასზე გაცილებით იაფად.
როგორ?
”ჯადოსნური ქისა” გულისხმობს ”ლურჯი მონეტების” მოგროვებას და მათ გამოყენებას ლარის ნაცვლად სხვადასხვა მაღაზიასა და დაწესებულებებში.
როდის?
”ჯადოსნური ქისა” ჯადოსნური თარიღით დაიწყო. - 11.11.11 (2011წლის 11 ნოემბერს) – 11 საათსა და 11 წუთიდან ”ლურჯი მონეტები” ძალაშია!
სად ვიშოვოთ ლურჯი მონეტები?
”ლურჯი მონეტები” უფასოდ შეგიძლიათ მიიღოთ გაზეთ ”კვირის პალიტრის”, ასევე გაზეთ ”ყველა სიახლის” ყოველ ნომერში. ბოლო გვერდზე დაიბეჭდება კუპონები ”ლურჯი მონეტების” გამოსახულებით. ამოჭერით ისინი, მოაგროვეთ და
გამოიყენეთ სასურველი ნივთის შესაძენად.
რა კურსი აქვს ერთ მონეტას ლართან?
1 ”ლურჯი მონეტა” შეიძლება უდრიდეს 1 ლარსაც, 5 ლარსაც, 10 ლარსაც და ნებისმიერ სხვა რაოდენობას, ეს დამოკიდებულია ამ პროექტში მონაწილე თითოეული კომპანიის გადაწყვეტილებაზე. მაგალითად, თუ რომელიმე კომპანიის მაღაზიებში 1 ”ლურჯი მონეტა” 10 ლარს უდრის, 1 ”ლურჯი მონეტით” 10 ლარს ზოგავთ, 2-ით 20-ს და ა.შ, ხოლო სხვა კომპანიის მაღაზიაში შეიძლება იმავე მონეტას სულ სხვა კურსი ჰქონდეს და სულაც პროდუქციის ფასის გარკვეულ პროცენტს უდრიდეს. გაზეთში ”ლურჯი მონეტის” კუპონის გვერდით აღნიშნულია კურსი, თუ რას უდრის 1 ”ლურჯი მონეტა” ამა თუ იმ მაღაზიაში.
რა მაქსიმალური ფასდაკლება შეიძლება მივიღო?
ესეც დამოკიდებულია პროექტში მონაწილე კომპანიების გადაწყვეტილებაზე. თუ ერთგან ”ლურჯი მონეტებით” შეიძლება საფასურის მაქსიმუმ 10%-ის გადახდა, სხვაგან ეს შეიძლება 20%, 50% ან სულაც მეტი იყოს! სხვადასხვა მაღაზიაში მაქსიმალური ფასდაკლების ოდენობა (ანუ ფასის რა ნაწილის გადახდა შეიძლება ”ლურჯი მონეტებით”) ნწინასწარ აღნიშნულია გაზეთში, ”ლურჯმონეტიანი” ნკუპონის გვერდით.
რამდენ ხანს აქვს მოქმედების ვადა ”ლურჯ მონეტას”?
პირველი სერიის ”ლურჯი მონეტა” ძალაშია 2012 წლის 1-ელ თებერვლამდე, ანუ 01.02.2012-მდე ის აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ, რადგან შემდეგ ახალი სერიის მონეტები გამოვა და ძველი ძალას დაკარგავს.
რისი შეძენა შეიძლება ”ლურჯი მონეტებით”?
პროდუქციის ჩამონათვალი, რომლის შეძენაც ”ლურჯი მონეტებით” შეგიძლიათ, ყოველთვიურად განახლდება და ”კვირის პალიტრასა” და ”ყველა სიახლეში”გამოქვეყნდება. ეს ჩამონათვალი შეეხება სხვადასხვა მაღაზიას, პროდუქციასა და მომსახურებას. ვთქვათ, ნოემბერში ”ბიბლუსის” წიგნის მაღაზიებში ”ლურჯი მონეტა” ჭრის ”დიდი მხატვრების” სერიის ნებისმიერ წიგნზე. დეკემბერში შეთავაზება შეიცვლება და ახლა წიგნების სხვა სერია ან სერიები იქნება ჩამონათვალში. თუ დავუშვათ, რაიმე მიზეზით არ გსურთ ”დიდი მხატვრების”სერიიდან წიგნების შეძენა, თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ მოგროვილი მონეტები დეკემბრის ან იანვრის თვისთვის და დაელოდოთ სხვა შეთავაზებას.
როგორ გამოვიყენო ”ლურჯი მონეტა”?
მაგალითი: მაღაზიაში, რომელიც მონაწილეობს ”ჯადოსნური ქისის” პროექტში, ირჩევთ სასურველ ნივთს – პირობითად ”უთოს” (იმ ჩამონათვალიდან, რომელზეც იმ თვეში ”ჭრის” ”ლურჯი მონეტა”).
დავუშვათ, ”უთო” ღირს 50 ლარი და ამ მაღაზიაში ერთი ”ლურჯი მონეტა” უდრის 5 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ფასდაკლება, რომელიც შეიძლება მიიღოთ ”ლურჯი მონეტით”, არის 50%, თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ მხოლოდ 25 ლარი, დაუმატოთ 5 ”ლურჯი მონეტა” და სასურველი ”უთო” თქვენია! თქვენ 25 ლარი დაზოგეთ! შემდეგ, როდესაც კიდევ მოაგროვებთ ”ლურჯ მონეტებს”,
ახლა სხვა რამეში დახარჯავთ!

შე
აგროვებ მეტს - დახარჯავ ნაკლებს!