Mshoblebi.ge
Mshoblebi.ge

Mshoblebi.ge

ყველაზე საჭირო ინფორმაცია ბავშვის აღზრდა-განვითარების შესახებ. აქტუალური საყოფაცხოვრებო რჩევები.

ყველაზე მზარდი აუდიტორია. მომხმარებელი: სტაბილური და ლოიალური მკითხველი.
აუდიტორია სქესის მიხედვით: ქალები 87.3% მამაკაცები 12.7%

ძირითადი აუდიტორია ასაკის მიხედვით: 18-დან 55 წლამდე


www.mshoblebi.ge.ge