ისტორიანი

ისტორიანი
საუკეთესო ისტორიების მთხრობელი ჟურნალი!
ყოველთვიური, ისტორიულ შემეცნებითი
-ჟურნალი. გამოდის 2010 წლის ბოლოდან .
თემატიკა
ცნობილი ისტორიული მოვლენების უცნობი ფაქტები, ძველი და ახალი ისტორიის დეტა ლები, სიახლეები და აღმოჩენები საქართ -ველოსა და მის ფარგლებს გარეთ .
სამიზნე აუდიტორია
სხვადასხვა ასაკის ადამიანები. სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, მათი მშობლები და პედაგოგები .
აუდიტორია: მამაკაცები 65% ქალები 35%
პოზიციონირება
ჟურნალი ,,ისტორიანი’’ რეკორდსმენი გამო ცემაა ტირაჟის სწრაფი მატების კუთხით . ის ,,პალიტრა მედიის ’’ 2010 წლის ერთ ერთი
-წარმატებული მედიაპროექტია. ჟურნალი იქმნება პროფესიონალი ისტორიკოსების მიერ. ,,ისტორიანი’’ მოგვითხრობს ისტორიას შელამაზების, გადაკეთების, მიკერძოების გარეშე. ეს არის ჟურნალი, რომელიც არ ,,ძველდება’’ .
გავრცელების არეალი
ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტ
გამოსვლის დღე: თვეში ერთხელ, თვის დასაწყისი.
ფორმატი: B5
ქაღალდი: ცარცი
გვერდების რაოდენობა: 120
ისტორიანი
საუკეთესო ისტორიების მთხრობელი ჟურნალი


ყოველთვიური, ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი. გამოდის 2010 წლიდან.


თემატიკა
ცნობილი ისტორიული მოვლენების უცნობი ფაქტები, ძველი და ახალი ისტორიის დეტალები, სიახლეები და აღმოჩენები საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

სამიზნე აუდიტორია
სხვადასხვა ასაკის ადამიანები. სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, მათი მშობლები და პედაგოგები.

აუდიტორია: მამაკაცები 65% ქალები 35%

პოზიციონირება
ჟურნალი ,,ისტორიანი’’ რეკორდსმენი გამოცემაა ტირაჟის სწრაფი მატების კუთხით. ის ,,პალიტრა მედიის’’ 2010 წლის ერთ-ერთი წარმატებული მედიაპროექტია. ჟურნალი იქმნება პროფესიონალი ისტორიკოსების მიერ. ,,ისტორიანი’’ მოგვითხრობს ისტორიას შელამაზების, გადაკეთების, მიკერძოების გარეშე. ეს არის ჟურნალი, რომელიც არ ,,ძველდება’’.

გავრცელების არეალი
ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით.

გამოსვლის დღე: თვეში ერთხელ, თვის დასაწყისი.
ფორმატი: B5
ქაღალდი: ცარცი
გვერდების რაოდენობა: 120