კარიბჭე
კარიბჭე
რელიგიური ჟურნალი

თემატიკა

პოპულარული რუბრიკებია: ინტერვიუ ფსიქოლოგთან, მეცნიერება და რელიგია, ჩემი სოფელი, ამბიონი, სულთა კავშირი, სატაძრო მედიცინა, მამათა ცხოვრება, ღვთისმეტყველება, წმინდა მამათა სწავლებანი და სხვა.

სამიზნე აუდიტორია
35 წლიდან ჭეშმარიტად მორწმუნე მართმადიდებლები, რომლებსაც სურთ იცოდნენ მეტი თავიანთი სარწმუნოების შესახებ.

აუდიტორია: ქალები 70% მამაკაცები 30%

პოზიციონირება
,,კარიბჭის’’ მიზანია გაანათლოს საზოგადოება თავისი სარწმუნოების შესახებ. ამისათვის, გარდა მრავლისმოცმველი მასალებისა, ჟურნალი თვეში ერთხელ აწყობს შეხვედრებს მოძღვართან.

გავრცელების არეალი
ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ტირაჟის ნაწილი ვრცელდება ეკლესიებსა და საეკლესიო მაღაზიებში.

გამოსვლის დღე: ხუთშაბათი, თვეში ორჯერ.
ფორმატი: A4
ქაღალდი: საგაზეთო
გვერდების რაოდენობა: 64